รับสร้างบ้าน จังหวัดอุดร เรื่องชวนรู้ก่อนปรับปรุงผนังบ้าน


รับสร้างบ้าน จังหวัดอุดร เรื่องชวนรู้ก่อนปรับปรุงผนังบ้าน ในงานปรับปรุงผนังบ้าน นอกจากจะเลือกวัสดุที่สวยงามถูกใจแล้ว ยังต้องคำนึงถึงความเหมาะสมในการติดตั้งและการใช้งาน โดยอาจตอบโจทย์เรื่องการแก้ปัญหาควบคู่กันไปด้วย

ผนังบ้าน เป็นส่วนที่เราอาจปรับปรุงเพื่อจุดประสงค์ต่างๆ เช่น การเปลี่ยนวัสดุตกแต่งผนังบ้านเพื่อสร้างบรรยากาศใหม่ๆ การปรับปรุงผนังบ้านที่เก่าโทรมให้ดูสวยงามโดยคำนึงเรื่องการแก้ปัญหาควบคู่ไปด้วย รวมถึงการเพิ่มลดช่องเปิดต่างๆ เพื่อจัดสรรพื้นที่ใช้สอยให้ลงตัวมากขึ้น

เปลี่ยนวัสดุปิดผิวให้ผนังดูสวยใหม่
การปรับปรุงผนังบ้านโดยเลือกใช้วัสดุใหม่ เพื่อเปลี่ยนบรรยากาศหรือแก้ปัญหาผนังเก่าโทรมนั้น มีทางเลือกที่หลากหลาย ตั้งแต่การทาสีใหม่ ติดวอลเปเปอร์ ปูกระเบื้อง ติดตั้งไม้ฝา ทำผนังปูนเปลือย ผนังหินขัด เป็นต้น ซึ่งนอกจากจะเลือกตามรูปแบบที่เจ้าของบ้านชอบแล้ว ควรพิจารณาคุณสมบัติของวัสดุ การใช้งาน ประเภทของผนังให้เหมาะสม ด้วย เช่น วอลเปเปอร์เป็นวัสดุที่ไม่ทนแดดฝนจึงเหมาะกับงานภายในเท่านั้น ผนังกรวดล้างทรายล้างซึ่งมีพื้นผิวหยาบและขรุขระจะนิยมใช้กับงานภายนอกหรือกึ่งภายนอก การตกแต่งผนังภายในด้วยไม้ฝา (พร้อมโครงคร่าว) ทับผนังก่ออิฐเดิมจะทำให้ห้องลดขนาดลงเล็กน้อย ส่วนผนังยิปซัมจะไม่สามารถแต่งผิวด้วยปูนฉาบหรือปูกระเบื้องทับได้ เป็นต้น

ปรับปรุงผนังบ้านให้สวยงามพร้อมแก้ปัญหาในตัว
การปรับปรุงผนังบ้านบางครั้งอาจไม่ใช่เพื่อความสวยงามอย่างเดียว แต่เราอาจคำนึงเรื่องการแก้ปัญหาควบคู่กันไปด้วย ไม่ว่าจะเป็นปัญหาผนังชื้น ปัญหาบ้านร้อน ปัญหาเสียงรบกวน กรณีนี้ เจ้าของบ้านมักต้องคำนึงเรื่องเทคนิคและวัสดุอื่นๆ ที่นอกเหนือจากการตกแต่งและความสวยงาม ยกตัวอย่างการปรับปรุงผนังพร้อมรับมือเรื่องความชื้น อาจจำกัดทางเลือกโดยใช้วัสดุตกแต่งผิวที่ระบายความชื้นง่าย เช่น สีหายใจได้ ฉาบปูนขัดมัน ปูนฉาบแต่งผิว กรวดล้างทรายล้าง ส่วนการปรับปรุงผนังควบคู่การแก้ปัญหาเรื่องเสียงหรือความร้อน อาจต้องพิจารณาเรื่องการติดตั้งวัสดุฉนวนซ่อนไว้ในระบบผนังเบา กรณีติดตั้งผนังเบาซ้อนทับผนังก่ออิฐเดิม ความหนาผนังจะเพิ่มและส่งผลให้พื้นที่ลดลงเล็กน้อย นับเป็นอีกปัจจัยที่ไม่ควรมองข้ามด้วยเช่นกัน เป็นต้น

ลด เพิ่ม ช่องเปิดบนผนังบ้าน
ช่องเปิดบนผนังทั้งประตูและหน้าต่าง อาจมีการลดเพิ่มได้หากปัจจัยเอื้ออำนวย กรณีปิดช่องประตูหน้าต่างให้กลายเป็นผนังทึบมักทำได้ไม่ยากนัก โดยเน้นความประณีตในการรื้อถอนวงกบเพื่อให้เกิดความเสียหายน้อยที่สุด ส่วนการเจาะช่องผนังเพื่อติดตั้งประตูหน้าต่างจะมีเรื่องต้องคำนึงมากขึ้น ทั้งเรื่องของประเภทผนัง (หากเป็นผนังรับน้ำหนัก เช่น ระบบ Precast จะไม่สามารถเจาะได้) การเสริมเสาเอ็นและคานเอ็นรอบวงกบประตูหน้าต่าง (แม้เป็นช่องเปิดที่ไม่ติดตั้งประตูหรือหน้าต่างก็ควรมีเสาเอ็นเช่นกัน) กรณีเป็นผนังเบา ควรกำหนดแนวเจาะผนังให้อยู่ในแนวโครงคร่าว เป็นต้น นอกจากนี้ หากเจาะช่องเปิดบนผนังภายนอกซึ่งเดิมทีเป็นผนังทึบทั้งด้าน จะต้องคำนึงเรื่องระยะห่างจากแนวเขตที่ดินที่สอดคล้องกับกฎหมายควบคุมอาคารด้วย (ผนังทึบและผนังที่มีช่องเปิดจะกำหนดระยะห่างจากแนวเขตที่ดินขั้นต่ำไว้ต่างกัน)

จะเห็นได้ว่างานปรับปรุงผนังบ้านทุกรูปแบบต่างก็มีรายละเอียดที่เจ้าของบ้านควรคำนึง หากเป็นการตกแต่งผนังบ้านเพื่อความสวยงามควรพิจารณาการเลือกวัสดุตกแต่งพื้นผิวให้เหมาะกับการใช้งานและประเภทของผนัง หากเป็นการปรับปรุงเพื่อตอบโจทย์ความสวยงามควบคู่กับการแก้ปัญหา จะมีเรื่องของวัสดุและเทคนิคที่ตอบโจทย์ปัญหานั้นๆ รวมถึงปัจจัยอื่นๆ ที่อาจพ่วงตามมาให้ต้องพิจารณาด้วย ส่วนกรณีที่มีการลดหรือเพิ่มช่องเปิด จะต้องคำนึงรายละเอียดในการรื้อถอนติดตั้ง รวมถึงความเป็นไปได้ในการเจาะช่องเปิด ซึ่งสอดคล้องกับประเภทของผนังและระยะร่นของอาคารตามกฎหมาย